Address: Chuangju Road, Qidu Town, Wujiang District, Suzhou City
Contact: 13646256068 (Yu Yu)
After-sales service phone :18625066999
Tel: 0512-63753255
Fax: 0512-63822311
E-mail:yujizhong123@163.com

Copyright: Jiangsu Jiuzhi Motor Technology Co., Ltd.

苏ICP备14043843号-1 

Powered by www.300.cn

>
>
Suzhou Xie Shi Textile Co., Ltd. Motor energy saving transformation project brief

Suzhou Xie Shi Textile Co., Ltd. Motor energy saving transformation project brief

Page view

Xie Shi Textile Co., Ltd. Suzhou, the power-saving transformation of 116 units.